Adatvédelem > VISSZA

II. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Üzemeltető (a továbbiakban: Dallas Étterem) a www.dallasetterm.hu weboldalon és a webáruházban regisztrált Felhasználók adatait a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján – önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a jelen szabályzatban meghatározott célból, mértékben és ideig. NAIH adatkezelési számunk: Folyamatban

II. 1. A Dallas Étterem és az adatkezeléssel érintett személy

Dallas Étterem: Dallas Food Kft. a továbbiakban: Dallas Étterem (székhely: 1037 Budapest, Zay u. 5.; elektronikus levelezési cím: dallasetterem@dallasetterem.hu; telefonszám: +36 70 779 6520 adószám: 23768600-2-41; cégj.sz: 01-09-977244;)

Amennyiben egyes szolgáltatásait és oldalait a múltban a jelenben vagy a jövőben a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során az üzemeltető partnere - a Dallas Étterem nevében és képviseletében eljárva a Dallas Étterem javára - gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.
Az adatkezeléssel érintett személy: a honlapon regisztrált természetes személy felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)

II. 2. Az adatkezelés forrása, jogalapja

A Dallas Étterem kizárólag a vele ügyfélkapcsolatban álló, a honlapon regisztrált Felhasználó által önkéntesen, saját kifejezett hozzájárulása alapján rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezeli (jogalap: a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3.§ (1) a) pontja). A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Dallas Étterem az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A Felhasználók által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat csak érdekeltségi körünkbe tartozó harmadik fél számára adjuk tovább, aki a valamely szolgáltatás nyújtása során közreműködik, vagy adatot dolgoz fel.

II. 3. Az adatkezelés biztonsága

A Dallas Étterem tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos kezelése érdekében minden technikai és szervezési intézkedést megtesz, és kialakítja a biztonságos adatkezelés érdekében szükséges belső szervezeti eljárási szabályokat, egyúttal azonban tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás jellegéből adódóan az általa mások által is érzékelhetően megjelenített adatok, információk az általa történő nyilvánosságra hozásától kezdve a honlapon regisztrált más felhasználók számára elérhetővé válnak, amely visszaélésekre adhat alapot. A Dallas Étterem ezért kéri a Felhasználót, hogy a honlapon folytatott tevékenysége, kommunikációja során csak az említett kockázat mérlegelésével bocsásson rendelkezésre magáról személyes adatot. A Dallas Étterem nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért, illetve a Felhasználót ezzel kapcsolatban ért kellemetlenségekért, kárért. A Dallas Étterem a személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a GTS Hungary Kft. (Budaörs, Ipartelep u. 13-15) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerverén tárolja.

II. 4. A kezelt adatok köre

A Dallas Étterem a Felhasználó jelen Szabályzat szerinti hozzájárulása alapján az alábbi csoportokba tartozó adatokat kezeli. A csoportokon belül „kötelezően megadottként” szereplő adatok szolgáltatása is önkéntes, azok megadására a Felhasználó regisztrálásához van szükség.

II. 4.1. A Felhasználó regisztrációja során kötelezően, de önkéntesen megadott adatok, illetve azok a feltett kérdések, amelyekre a Felhasználó a regisztráció során választ ad Pl.: név, felhasználónév, jelszó, irányítószám, város, e-mail cím, felhasználó neme, felhasználó születési ideje, stb.. A jelen pontban meghatározott adatokat kizárólag a Dallas Étterem jogosult megismerni.

II. 4.2. A Felhasználó önkéntes döntése és hozzájárulása alapján annak a létező ingatlan címnek (település, utca házszám) a megnevezése (megadása), ahová a Dallas Étterem a Felhasználó által a honlapon megrendelt termékeket házhoz szállítja, továbbá az a (mobil) telefonszám, és e-mail cím, amelyen a Felhasználót a termék kézbesíthetetlensége esetén a kézbesítés sikerének céljából elérheti. A jelen pontban foglalt adatokhoz kizárólag a Dallas Étterem jogosult hozzáférni, illetve az Dallas Étterem jogosult azt kiadni a terméket a Felhasználónak szolgáltató személyeknek.

II. 4.3. A honlapon elérhető szolgáltatások használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat a Dallas Étterem nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adathoz kizárólag a Dallas Étterem fér hozzá.

II. 5. Az adatkezelés célja

II. 5.1. A II. 4.1. pontban rögzített adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint a Dallas Étterem által kínált szolgáltatásokról szóló értesítések kiküldésének lehetősége, továbbá a Felhasználó igényeinek lehető leginkább megfelelő szolgáltatás kialakítása. Az adatokat azok anonimizálását követően a Dallas Étterem felhasználhatja statisztikai és tudományos kutatási célokra. Az adatokat a Dallas Étterem felhasználhatja továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat jelenítsen meg a Felhasználó számára, továbbá, hogy ilyen célból a Felhasználónak e-mailben, postai úton, sms/mms formában reklámüzeneteket küldhessen. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – a regisztrációja törlésével – megtilthatja.

II. 5.2. A II. 4.2. pontban rögzített adatok kezelésének célja a Felhasználó igényeinek lehető leginkább megfelelő szolgáltatás kialakítása. Az adatokat azok anonimizálását követően a Dallas Étterem felhasználhatja statisztikai és tudományos kutatási célokra is. Az adatokat a Dallas Étterem felhasználhatja továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat jelenítsen meg a Felhasználó számára, továbbá, hogy ilyen célból a Felhasználónak e-mailben, postai levélben, sms/mms formában saját és partnerei reklámüzenetét küldhesse. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – a regisztrációja törlésével – megtilthatja.

II. 5.3. A Felhasználó által megadott, Dallas Étterem által gyűjtött és rögzített minden adat kezelésének célja a felhasználók azonosítása, és hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat jelenítsen meg a Felhasználó számára, továbbá, hogy ilyen célból a Felhasználónak e-mailben, postai levélben, sms/mms formában reklámüzenetet küldhessen. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – a regisztrációja törlésével – megtilthatja.

II. 5.4. A II. 4.3. pontban rögzített adatokat a Dallas Étterem a honlapon kínált áruk adásvételére és kiszállítására vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelik.

II. 5.5. A honlapon hozzáférhető szolgáltatás használata során a II. 4.3. pontban meghatározott, naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Dallas Étterem kötelezi magát, hogy a személyes adatokat a II. 5. pontban és alpontjaiban megjelölt céloktól eltérő célra nem kezeli. A kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. 3. személyek marketing és üzletszerzési ajánlatait Dallas étterem küldi ki Felhasználónak.

II. 6. Az adatkezelés időtartama

II. 6.1. A II. 4.1. pontban meghatározott Felhasználó által megadott következő adatokat az Dallas Étterem addig kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációja törlésre nem kerül, illetve az adatokat a Felhasználó nem módosítja. A módosítás időpontjától kezdődően a korábban megadott adat a továbbiakban nem kezelhető. Adatait a felhasználó a dallasetterem@dallasetterem.hu email címre küldött levélben módosíttathatja.

II. 6.2 A II. 4.2. pontban meghatározott Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat az Dallas Étterem addig kezeli, amíg a Felhasználó regisztrációja törlésre nem kerül, illetve az adatokat a Felhasználó nem módosítja. A módosítás időpontjától kezdődően a korábban megadott adat a továbbiakban nem kezelhető. Adatait a Felhasználó a dallasetterem@dallasetterem.hu email címre küldött levélben módosíttathatja.

II. 6.4 A II. 4.3. pontban meghatározott, a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében — az utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított 15 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja, a korábbi adatokat törli.

II. 7. A Dallas Éttermek által a Felhasználó számára megjelenített, illetve küldött hirdetések

A Dallas Étterem a Felhasználók érdeklődési körének megfelelően személyre szabott reklámokat,ajánlatokat jeleníthetnek meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, illetve részére ilyen tartalmú e-mail üzeneteket küldhet, amelyek egyben számára hasznos, érdekes információkkal szolgálnak és segítséget nyújtanak abban, hogy a Felhasználó Dallas Étterem által megismert érdeklődési körének leginkább megfelelő módszerek és termékek, üzletszerzési ajánlatait ismerje meg. A Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja regisztrációjával ahhoz, hogy a II. 4.1., II. 4.2. pontban megadott adatokat az Dallas Étterem felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat/tartalmakat jelenítsen meg, illetve a Felhasználó részére ilyen tartalmú e-maileket, postai leveleket és sms/mms-eket küldjön. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó a regisztrációja törlésével megtilthatja.

II. 8. Az adatok továbbítására vonatkozó információk

A Dallas Étterem az általa kezelt személyes adatokat továbbíthatja partnerei részére, személyre szabott, üzleti célú megkeresések kiküldésének céljából. Ezen továbbítás kivételével a Dallas Étterem harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át.

II. 9. A Felhasználó jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó (ha ilyen szolgáltatást a Dallas Étterem igénybe vesz) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Felhasználó adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az dallasetterem@dallasetterem.hu e-mail címre elküldve, 21 munkanapon belül kap választ a Felhasználó. A Felhasználó bármikor jogosult saját személyes adatainak törlését a regisztrációjának törlése útján kérni, amely iránti igényét a jelen pontban rögzített e-mail címen jogosult bejelenteni. A Dallas Étterem a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli a Felhasználó adatait. Törlés esetén a Felhasználói adatok nem állíthatóak helyre, ugyanakkor – bár a Felhasználási feltételek és a jelen Adatkezelési Szabályzat azt tiltja – nem kizárható, hogy azokról harmadik személy az adatok megjeleníthetőségének időtartama alatt másolatot készített, és az adatokat a továbbiakban felhasználja. Ez utóbbi felhasználásért, az esetleges károkozásért a Dallas Étterem nem felel.
A Felhasználó jogait az Adatvédelmi törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint bíróság előtt érvényesítheti, valamint jogainak érvényesítése érdekében kérheti a mindenkori adatvédelmi biztos segítségét is.

Kapcsolódó szabályzatok

Dallas Food, 2013.09.04.